Archiwum miesiąca: listopad 2016

Funkcje kontrolne Sejmu

Wstęp

Rozdział I.
Istota kontroli
1. Definicja kontroli
2. Działalność kontrolna a charakter pracy parlamentarnej
3. Podział i równoważenie się władz w państwie demokratycznym
4. Kontrola parlamentarna a kontrola sejmowa

Rozdział II.
Funkcja kontroli Sejmu
1. Funkcja kontroli sejmowej
2. Proces realizacji kontrolnej funkcji Sejmu
3. Organy kontroli
3.1. Komisja do Spraw Służb Specjalnych
3.2. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
3.3. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
3.4. Komisja do Spraw Oświadczeń o Stanie Majątkowym
4. Posłowie

Rozdział III.
Uprawnienia kontrolne posłów
1. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora
2. Regulaminu Sejmu
3. Prawa posłów
3.1. Prawo dysponowania własnym głosem
3.2. Prawo zwracania się z interpelacją do premiera i pozostałych członków Rady Ministrów
3.3. Zapytania poselskie
4. Inspirowanie kontroli zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami przepisów prawa

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków