Miesięczne archiwum: październik 2016

Faktoring na polskim rynku usług finansowych

Oceń ten plan pracy

Plan pracy mgr

Wstęp
Rozdział I. Istota faktoringu
1.1. Istota faktoringu
1.2. Podmioty faktoringu
1.3. Przedmiot faktoringu
1.4. Formy faktoringu — rodzaje umów faktoringowych
1.5. Funkcje faktoringu i wiążące się z nimi usługi
Rozdział II. Faktoring i jego specyficzne cechy
2.1. Specyfika faktoringu
2.2. Mocne strony faktoringu
2.3. Słabe strony faktoringu
2.4. Potencjał faktoringu na tle alternatywnych rozwiązań (instrumentów)
finansowych
Rozdział III. Rynek usług faktoringowych w Polsce i Unii Europejskiej
3.1. Aspekt konkurencji i konkurencyjności rynku (branży) usług faktoringowych
3.2. Charakterystyka i ocena ogólna polskiego rynku usług faktoringowych (w świetle jego ewolucji po 1989 roku)
3.3. Charakterystyka i ocena ogólna europejskiego rynku usług faktoringowych
3.4. Mechanizmy rozwoju oraz potencjał wzrostu rynku faktoringowego w Unii Europejskiej
Rozdział IV. Wybrane oferty usług faktoringowych w Polsce
4.1. Oferta FaktoringBroker
4.2. Oferta Coface Poland
4.3. Oferta Bibby Financial Services
4.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks