Archiwum miesiąca: październik 2016

Faktoring na polskim rynku usług finansowych

Plan pracy mgr

Wstęp
Rozdział I. Istota faktoringu
1.1. Istota faktoringu
1.2. Podmioty faktoringu
1.3. Przedmiot faktoringu
1.4. Formy faktoringu — rodzaje umów faktoringowych
1.5. Funkcje faktoringu i wiążące się z nimi usługi
Rozdział II. Faktoring i jego specyficzne cechy
2.1. Specyfika faktoringu
2.2. Mocne strony faktoringu
2.3. Słabe strony faktoringu
2.4. Potencjał faktoringu na tle alternatywnych rozwiązań (instrumentów)
finansowych
Rozdział III. Rynek usług faktoringowych w Polsce i Unii Europejskiej
3.1. Aspekt konkurencji i konkurencyjności rynku (branży) usług faktoringowych
3.2. Charakterystyka i ocena ogólna polskiego rynku usług faktoringowych (w świetle jego ewolucji po 1989 roku)
3.3. Charakterystyka i ocena ogólna europejskiego rynku usług faktoringowych
3.4. Mechanizmy rozwoju oraz potencjał wzrostu rynku faktoringowego w Unii Europejskiej
Rozdział IV. Wybrane oferty usług faktoringowych w Polsce
4.1. Oferta FaktoringBroker
4.2. Oferta Coface Poland
4.3. Oferta Bibby Financial Services
4.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks