Archiwum miesiąca: sierpień 2016

Bilans majątkowy w ocenie działalności przedsiębiorstwa

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Pojęcie i istota sprawozdania finansowego
1.2. Normy prawne dotyczące sprawozdań finansowych
1.3. Znaczenie sprawozdań finansowych
1.4. Elementy sprawozdania finansowego

ROZDZIAŁ II.
BILANS MAJĄTKOWY JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2.1. Pojęcie i istota bilansu
2.2. Struktura bilansu
2.2.1. Aktywa bilansu przedsiębiorstwa
2.2.2. Pasywa bilansu przedsiębiorstwa
2.3. Analiza wstępna bilansu
2.3.1. Analiza struktury aktywów i pasywów
2.3.2. Analiza dynamiki aktywów i pasywów

ROZDZIAŁ III.
OCENA BILANSU MAJĄTKOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X W LATACH 2007-2009
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Analiza wstępna bilansu przedsiębiorstwa X w latach 2007-2009
3.2.1. Analiza struktury bilansu w latach 2007-2009
3.2.2. Analiza dynamiki bilansu w latach 2007-2009
3.3. Ocena sytuacji majątkowej na podstawie bilansu w latach 2007-2009

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL