Archiwum miesiąca: czerwiec 2016

Dokumentacja i ewidencja podatku VAT

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Elementy konstrukcyjne podatku VAT
1.1. Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług
1.2. Zakres przedmiotowy VAT
1.3. Zakres podmiotowy VAT
1.4. Obowiązek podatkowy
1.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe

Rozdział II. Czynności opodatkowane podatkiem VAT
2.1. Przegląd czynności opodatkowanych
2.2. Sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług
2.3. Eksport oraz import towarów i usług
2.4. Pozostałe czynności opodatkowane
2.5. Czynności nie podlegające opodatkowaniu

Rozdział III. Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
3.1. Formalne wymogi stawiane dokumentacji VAT
3.2. Klasyfikacja dokumentów
3.3. Faktury VAT
3.4. Faktury handlowe i faktury wewnętrzne
3.5. Faktury VAT korygujące, faktury wewnętrzne korygujące i noty korygujące

Rozdział IV. Zasady ewidencji podatku VAT
4.1. Podatek VAT jako kategoria bilansowa
4.2. Klasyfikacja czynności opodatkowanych podatkiem VAT
4.3. Ogólne zasady ewidencji czynności opodatkowanych podatkiem VAT
4.4. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel