Archiwum miesiąca: grudzień 2015

Depozyty jako źródło finansowania banków komercyjnych

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ISTOTA FUNKCJONOWANIA BANKÓW KOMERCYJNYCH
1.1. Pojęcie banku
1.2. System bankowy w Polsce
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania banków komercyjnych na polskim rynku finansowym
1.4. Ogólna charakterystyka działalności banków komercyjnych

ROZDZIAŁ II.
DEPOZYTY W DZIAŁALNOŚCI BANKU KOMERCYJNEGO
2.1. Geneza instytucji gwarantujących depozyty
2.2. Miejsce instytucji gwarantujących depozyty w systemie ekonomiczno-instytucjonalnym
2.3. Istota i zasady gwarantowania depozytów w Polsce
2.4. Organizacja i sposoby finansowania działalności systemów gwarantowania depozytów

ROZDZIAŁ III.
DZIAŁALNOŚĆ BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO JAKO INSTYTUCJI GWARANTUJĄCEJ DEPOZYTY W POLSCE
3.1. Ogólna charakterystyka BFG
3.2. Działalność gwarancyjna BFG
3.3. Działalność pomocowa BFG
3.4. Działalność analityczna BFG

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL