Archiwum miesiąca: listopad 2015

Dochody podatkowe miast na przykładzie miasta X

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1. Pojęcie i znaczenie samorządu terytorialnego
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
1.3. Struktura i zadania samorządu terytorialnego w Polsce

ROZDZIAŁ II.
ZASADY SAMORZĄDOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ
2.1. Pojęcie i funkcje budżetu
2.2. Zasady budżetowe
2.3. Dochody i wydatki budżetowe

ROZDZIAŁ III.
DOCHODY PODATKOWE W BUDŻECIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.1. Pojęcie podatku
3.2. Podstawowa klasyfikacja podatków
3.3. Podatki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ IV.
DOCHODY PODATKOWE MIASTA X W LATACH 2013-2015
4.1. Ogólna prezentacja miasta X
4.2. Charakterystyka budżetu miasta X w latach 2013-2015
4.3. Analiza dochodów budżetowych
4.4. Analiza dochodów z tytułu podatków

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW