Archiwum miesiąca: czerwiec 2015

Zaostrzenie warunków przyznawania kredytów hipotecznych a ich spłacalność w latach 2007-2009 (okres kryzysu gosp.) na przykładzie banku DnB NORD

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości
1.2. Cechy nieruchomości
1.3. Funkcje nieruchomości
1.4. Finansowanie nieruchomości

ROZDZIAŁ II. KREDYT HIPOTECZNY JAKO PODSTAWOWA METODA FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI
2.1. Pojęcie i istota kredytu hipotecznego
2.2. Rodzaje kredytów hipotecznych
2.3. Koszty kredytu hipotecznego
2.4. System bankowości hipotecznej w Polsce

ROZDZIAŁ III. WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
3.1. Sytuacja na światowych rynkach kredytów hipotecznych
3.2. Analiza sytuacji na europejskim rynku kredytów hipotecznych
3.3. Polski rynek kredytów hipotecznych
3.4. Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na rynek kredytów hipotecznych w Polsce

ROZDZIAŁ IV. POLITYKA KREDYTOWA BANKU DNB NORD W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO
4.1. Ogólna charakterystyka banku DnB NORD
4.2. Produkty hipoteczne oferowane przez bank DnB NORD
4.3. Warunki udzielania kredytów hipotecznych w banku DnB NORD
4.4. Analiza porównawcza spłacalności kredytów hipotecznych banku DnB NORD na tle innych banków

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL