Archiwum miesiąca: styczeń 2015

Analiza i ocena działalności sektora małych i średnich firm w województwie opolskim

plan mgr

Wstęp

Rozdział I.
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji  gospodarki światowej
1.1. Wyodrębnienie małej i średniej przedsiębiorczości z klasyfikacji podmiotów gospodarczych
1.2. Klasyfikacja kompetencji małych i średnich przedsiębiorców
1.3 Statystyka małych i średnich przedsiębiorstw
1.4. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozdział II.
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy regionalnej przedsiębiorczości
3.1. Zarządzanie przez przedsiębiorczość małymi i średnimi przedsiębiorstwami
3.2. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
3.3. Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie
3.4. Formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział IV.
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców w województwie opolskim
4.1. Historia i położenie województwa
4.2. Gospodarka i finanse województwa
4.2.1. Budżet i majątek
4.2.2. Strategia rozwoju
4.3. Analiza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw
4.4. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości a rozwój województwa

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków