Archiwum miesiąca: grudzień 2014

Zarządzanie transportem na przykładzie przedsiębiorstwa DHL

plan pracy mgr

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TRANSPORT- ZAKRES TEORETYCZNY
1.1. Istota i pojęcie transportu
1.2. Przesłanki powstania zintegrowanych łańcuchów transportowych
1.3. Transport w logistyce
1.4. Organizacja transportu w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Istota działalności przedsiębiorstwa transportowego
1.2. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
1.3. Podstawowe decyzje związane z zarządzaniem transportem
1.4. Niepewność i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa transportowego

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE FIRMY DHL W SEKTORZE USŁUG TRANSPORTOWYCH
3.1. Historia i profil działalności firmy
3.2. Strategia firmy
3.3. Narzędzia realizacji strategii firmy
3.4. Wielkość i struktura rynku
3.5. Otoczenie konkurencyjne

ROZDZIAŁ IV. PROCES ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM W FIRMIE DHL
4.1. Wybrane rozwiązania logistyczne i technologie informatyczne DHL
4.2. Projekt i optymalizacja sieci
4.3. Usługi i przewozy
4.4. Śledzenie przesyłki i zarządzanie łańcuchem dostaw
4.5. Obsługa reklamacji
4.6. Integracja systemów zarządzania transportem

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Czytaj dalej