Archiwum miesiąca: listopad 2014

Administracyjne aspekty wprowadzania strategii rozwoju lokalnego na przykładzie Legionowa

Plan na prace licencjackiej

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego

1.1. Pojęcie rozwoju lokalnego

1.2. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym

1.3. Rozwój lokalny a gospodarka sieciowa

1.4. Warunki sprawnego zarządzania współczesnym rozwojem lokalnym

Rozdział II. Strategie rozwoju lokalnego

2.1. Jednostka terytorialna jako przedmiot analizy strategicznej

2.2. Uwarunkowania, kierunki i cele rozwoju lokalnego (aspekty administracyjne)

2.3. Strategie rozwoju lokalnego

2.3.1. Główne składowe strategii rozwoju lokalnego

2.3.2. Funkcje strategii rozwoju lokalnego

Rozdział III. Administracyjne aspekty wprowadzania Strategii Rozwoju Lokalnego Legionowa

3.1. Charakterystyka Powiatu Legionowskiego

3.2. Cele i kierunki działań Powiatu Legionowskiego

3.3. Możliwości finansowe Powiatu Legionowskiego

3.4. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks