Archiwum miesiąca: wrzesień 2014

Rola i znaczenie Polski w Europie Środkowo-Wschodniej

Europa Środkowo-Wschodnia jako region po 1984 roku – udział i znaczenie Polski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY REGIONU

1.1. Istota regionu i regionalizmu

1.2. Regionalne ugrupowania gospodarcze

1.3. Kierunki integracji

1.4. Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych

ROZDZIAŁ II. EUROPA ŚRODKOWO- WSCHODNIA JAKO SUBREGION EUROPY PO 1984 ROKU

2.1. Transformacja krajów Europy Środkowo- Wschodniej po 1984 r.

2.2. Znaczenie Regionu Europy Środkowo- Wschodniej w przestrzeni europejskiej

2.3. Główne partie polityczne Regionu Europy Środkowej i Wschodniej po 1984 r.

2.4. Współpraca regionalna i gospodarcza krajów Europy Środkowej i Wschodniej po 1984 r.

2.5. Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE I ROLA POLSKI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 1984 ROKU

3.1. Polska w organizacjach międzynarodowych po 1984 r.

3.2. Region Europy Środkowej w dokumentach polskiej polityki bezpieczeństwa
i zagranicznej

3.3. Polskie stosunki z ZSRR po 1984 r.

3.4. Grupa Wyszehradzka

3.5. Inicjatywa Środkowoeuropejska i pozostałe ugrupowania regionalne

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW