Archiwum miesiąca: sierpień 2014

Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci. Doświadczenia Ośrodka X

Plan mgr

Wstęp
Rozdział I. Socjalizacja – zakres znaczeniowy pojęcia
1.1. Przystosowanie społeczne a socjalizacja i wychowanie

1.2. Socjalizacja jako kształtowanie osobowości społecznej

1.3. Ważniejsze formy i mechanizmy życia społecznego

Rozdział II. Istota hipoterapii
2.1. Pojęcie hipoterapii

2.2. Typy działań hipoterapeutycznych

2.3. Cele hipoterapii

2.4. Rezultaty hipoterapii

Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy, hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki badawcze

3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Hipoterapia jako forma socjalizacji dzieci. Doświadczenia Ośrodka X
4.1. Charakterystyka Ośrodka X

4.2. Opis działań hipoterapeutycznych

4.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków