Archiwum miesiąca: lipiec 2014

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

Temat:
Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
w przedsiębiorstwie „X”

Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
1. Definicje środka trwałego
1.1. Prawo bilansowe
1.2. Prawo podatkowe
2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym
3. Pomiar środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
4. Środki trwałe w budowie

Rozdział II.
Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
1. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne
2. Amortyzacja
2.1. Prawo bilansowe
2.2. Prawo podatkowe
3. Aktualizacja wyceny środków trwałych i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4. Skutki podatkowe wniesienia aportu

Rozdział III.
Ewidencja środków trwałych dla celów prawa bilansowego i podatkowego
w przedsiębiorstwie „X”
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2. Ewidencja środków trwałych
3. Zasady amortyzacji środków trwałych
3.1. Prawo bilansowe
3.2. Prawo podatkowe
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych

Plan pracy licencjackiej
MOŻLIWOŚĆ OPTYMALIZACJI OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH
W WYBRANYCH FIRMACH PROWADZONYCH PRZEZ BIURO RACHUNKOWE

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO

1.1. Podatek – pojęcie, istota i funkcje

1.2. Konstrukcja podatku – podmiot i przedmiot

1.3. Kryterium podatku optymalnego

1.4. Zarys prawa podatkowego w Polsce

ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU PODATKOWEGO W POLSCE

2.1. Opodatkowanie dochodu

2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

2.1.3. Opodatkowanie ryczałtowe od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

2.2. Podatki pośrednie

2.2.1. Podatek od towarów i usług -VAT

2.2.2. Podatek akcyzowy

2.3. Inne podatki i opłaty

2.4. Instytucje podatkowe

ROZDZIAŁ III. OPTYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH NA PRYKŁADZIE FIRM PROWADZONYCH PRZEZ BIURO RACHUNKOWE
3.1. Optymalizacja podatkowa – zarys podstawowych założeń

3.1.1. Wybór instrumentów optymalizacji podatkowej

3.1.2. Wybór formy organizacyjno-prawnej podatnika

3.2. Optymalizacja obciążeń podatkowych na przykładzie firmy X

3.3. Optymalizacja obciążeń podatkowych na przykładzie firmy Y

3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków