Archiwum miesiąca: maj 2014

Wpływ analizy marketingowej na poziom satysfakcji klienta

Plan pracy magisterskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Nabywca dóbr jako przedmiot analizy marketingowej

1.1. Nabywca – aspekt teoretyczny pojęcia

1.2. Istota postępowania nabywców na rynku

1.3. Uwarunkowania procesu postępowania nabywców

1.4. Etapy postępowania konsumentów

1.5. Reakcje nabywców na zmiany cen

ROZDZIAŁ II. Badania marketingowe jako źródło informacji o potrzebach konsumenta

2.1. Istota i zakres badań marketingowych

2.2. Opracowanie programu badań marketingowych

2.3. Typologia badań marketingowych

2.4. Metody doboru próby do badań marketingowych

2.5. Analiza i interpretacja rezultatów badań marketingowych

ROZDZIAŁ III. Kształtowanie satysfakcji Klienta
3.1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji Klienta

3.2. Sposoby kształtowania satysfakcji

3.3. Usługi prokonsumenckie w przedsiębiorstwie

3.4. Badanie i pomiar satysfakcji Klienta

ROZDZIAŁ IV. Badanie satysfakcji Klientów firmy Orange na podstawie analizy marketingowej
4.1. Ogólny zarys badanej firmy

4.2. Charakterystyka badanej grupy Klientów firmy Orange

4.3. Analiza marketingowa Klientów firmy Orange – na podstawie kwestionariusza ankiety

4.4. Wnioski końcowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków