Archiwum miesiąca: kwiecień 2014

Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym

Wstęp
1. Środki trwałe w prawie podatkowym i bilansowym
1.1. Miejsce środków trwałych w ogólnej strukturze majątku przedsiębiorstwa
1.2. Istota i klasyfikacja środków trwałych
1.3. Pojęcie środków trwałych w ustawach podatkowych
1.4. Pojęcie środków trwałych w ustawie o rachunkowości
1.5. Różnice w definiowaniu środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym
2. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym
2.1. Amortyzacja podatkowa środków trwałych
2.2. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji podatkowej
2.3. Ustalanie wartości środków trwałych w prawie podatkowym
2.4. Metody amortyzacji podatkowej
2.5. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych w prawie podatkowym
3. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym
3.1. Amortyzacja bilansowa środków trwałych
3.2. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji bilansowej
3.3. Ustalanie wartości środków trwałych w prawie bilansowym
3.4. Metody amortyzacji bilansowej 3.5. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych w prawie bilansowym
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel