Archiwum miesiąca: styczeń 2014

Emerytura jako forma zabezpieczenia społecznego

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNE RAMY SYSTEMU EMERYTALNEGO

1.1. Potrzeba istnienia powszechnego systemu emerytalnego

1.2. Obowiązkowość uczestnictwa w systemie emerytalnym

1.3. Społeczny cel systemu emerytalnego

1.4. Prawo do emerytury – sygnalizacja podstawowych założeń

ROZDZIAŁ II. KONSTRUKCJA POLSKIEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO

2.1. Systemy emerytalne obowiązujące do 1998 roku

2.2. Podstawowe założenia nowego systemu emerytalnego

2.3. Architektura nowego systemu emerytalnego

2.4. Elementy składowe oraz zasady prawne drugiego filara

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY EMERYTALNYCH

3.1. Powstanie funduszy emerytalnych

3.2. Fundusze emerytalne w Polsce

3.3. Specyfika organizacji powszechnych towarzystw emerytalnych

3.4. Fundusze emerytalne w systemie zabezpieczenia emerytalnego

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR FUNDUSZU EMERYTALNEGO
4.1. Parametry oferowanego funduszu emerytalnego

4.2. Cena oferowanego funduszu emerytalnego

4.3. Wiarygodność funduszu emerytalnego

4.4. Jakość oferowanej obsługi przy wyborze funduszu emerytalnego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki