Archiwum miesiąca: grudzień 2013

Logistyczna obsługa klienta

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki
1.1. Geneza i rozwój logistyki
1.2. Definicja, istota i cele logistyki
1.3. Procesy logistyczne
1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II. Logistyka dystrybucji i obsługa klienta
2.1. Pojęcie klienta i definicja obsługi klienta
2.2. Elementy programu obsługi klienta
2.3. Standardy logistyczne obsługi klienta
2.4. Pomiar jakości obsługi klienta

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy XXX
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Analiza działalności przedsiębiorstwa
3.3. Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie XXX

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Czytaj dalej