Archiwum miesiąca: listopad 2013

Determinanty kształtujące portfel usług w firmie logistycznej

DETERMINANTY KSZTAŁTUJĄCE PORTFEL USŁUG W FIRMIE LOGISTYCZNEJ RABEN POLSKA

Wstęp

Rozdział I.
SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA RYNKU I MARKETINGU USŁUG
1. Rola usług w gospodarce narodowej
2. Charakterystyka usług
2.1.  Podział usług
2.2. Jakość usług
3. Marketing mix w zakresie usług
4. Zasady funkcjonowania na rynku usług

Rozdział II.
ISTOTA I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA PRODUKCJI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM
1. Organizacja produkcji i sprzedaży usług
1.1. Baza materialno – techniczna
1.2. Obsługa klientów
2. Gwarancja jakości
3. Infrastruktura w obsłudze sieci dostaw
4. Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm usługowych

Rozdział III.
POZYCJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RABEN POLSKA W SEKTORZE USŁUG
1. Historia powstania
2. Oferta usług
3. Pozycja firmy na rynku
3.1. Krajowy rynek usług logistycznych
3.2. Międzynarodowy rynek usług
4. Korzyści płynące ze współpracy z firmą

Rozdział IV.
SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA USŁUG I JEGO ZNACZENIE
W FIRMIE RABEN POLSKA
1. Jakość i sprawność operacji logistycznych
2. Szybka informacja i „know how”
3. Kompleksowa oferta usług
4. Bezpieczeństwo i efektywność codziennej obsługi

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków