Archiwum miesiąca: październik 2013

Organizacja transportu ładunków ponad gabarytowych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Plan pracy inżynierskiej

Organizacja transportu ładunków ponad gabarytowych
w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Rola i znaczenie transportu w logistyce przedsiębiorstwa

1.1. Transport – aspekt teoretyczny pojęcia

1.2. Kryteria klasyfikacji transportu

1.3. Procesy i operacje transportowe w przedsiębiorstwie

1.4. Dobór gałęzi transportu

1.5. Aktualne tendencje i trendy rynkowe obserwowane w transporcie towarów

ROZDZIAŁ II. Gospodarowanie w gałęziach transportu lądowego

2.1. Transport samochodowy

2.1.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury transportu samochodowego

2.1.2. Środki oraz technologie przewozu

2.1.2. Organizacja transportu samochodowego

2.2. Transport kolejowy

2.2.1. Ogólna charakterystyka infrastruktury transportu kolejowego

2.2.2. Kolejowe środki transportu

2.2.2. Organizacja przewozów w transporcie kolejowym

ROZDZIAŁ III. Organizacja ładunków ponad gabarytowych w łańcuchu transportowym przedsiębiorstwa
3.1. Pojęcie i ogólna klasyfikacja ładunków

3.2. Ładunek ponad gabarytowy jako towar specjalny

3.3. Rodzaje ładunków ponad gabarytowych

3.3.1. Ładunki dłużycowe

3.3.2. Ładunki specjalne

3.3.2. Ładunki szczególnie ciężkie

3.4. Znaczenie opakowań dla ładunków ponad gabarytowych

ROZDZIAŁ IV. Funkcjonowanie transportu ponad gabarytowego w funkcjonowaniu firmy X (na przykład firmy Bilax – eksperta w dziedzinie transportu)
4.1. Ogólny zarys profilu działalności firmy X

4.2. Flota firmy X

4.3. Organizacja przewozów ponad gabarytowych w firmie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków