Archiwum miesiąca: sierpień 2013

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE

RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W UE

Wstęp
Rozdział I. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej
1.1. Polityka rynku pracy we Wspólnotach Europejskich
1.2. Polityka rynku pracy w Polsce
1.3. Aktywne programy polityki rynku pracy w Polsce i w krajach UE
1.4. Miejsce oraz kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości
Rozdział II. Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej
2.1. Fundamenty prawne swobody przepływu pracowników
2.2. Dostęp do zatrudnienia
2.3. Równość traktowania pracowników
2.4. Zatrudnienie w publicznej administracji
Rozdział III. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej
3.1. Prawo do dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn
3.2. Zakres równego traktowania kobiet i mężczyzn
3.3. Ochrona wieku przedemerytalnego kobiet i mężczyzn
3.4. Prawo do wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
Rozdział IV. Równe traktowanie pracowników – badania własne
4.1. Metodologia badań własnych
4.2. Wyniki i analiza badań ankietowych
4.3. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel
Aneks