Archiwum miesiąca: czerwiec 2013

Rola kanałów dystrybucji w sprawnym funkcjonowaniu systemu logistycznego przedsiębiorstwa

Plan pracy magisterskiej

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Ogólny zarys systemu logistycznego w przedsiębiorstwie
1.1. Istota i przedmiot logistyki

1.2. Znaczenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa

1.3. Charakterystyka podstawowych obszarów działalności logistycznej

1.3.1. Gospodarowanie zapasami

1.3.2. Zakupy i zaopatrzenie

1.3.3. Produkcja

1.3.4. Dystrybucja

1.3.5. Transport

1.3.6. Magazynowanie

1.4. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ II. Kanały dystrybucji w logistyce przedsiębiorstwa
3.1. Logistyka a dystrybucja produktów

3.2. Kanał dystrybucji jako ogniwo systemu logistycznego przedsiębiorstwa

3.3. Formy integracji kanałów dystrybucji

3.4. Planowanie zasobów logistycznych w kanałach dystrybucji

ROZDZIAŁ III. Przepływ materiałów w obszarze logistyki dystrybucji
3.1. Istota i przedmiot logistyki dystrybucji

3.2. Rola centrum dystrybucji w logistyce

3.3. Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie logistyką dystrybucji

ROZDZIAŁ IV. Funkcjonowanie kanałów dystrybucji w procesie logistycznym przedsiębiorstwa X
4.1. Zarys profilu działalności przedsiębiorstwa X

4.2. Proces dystrybucji w przedsiębiorstwie X

4.3. Wykorzystanie nowych technologii w kanałach dystrybucji przedsiębiorstwa X

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków