Archiwum miesiąca: kwiecień 2013

Gwiazda w klasie I – III

Plan pracy licencjackiej z pedagogiki (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, inne brzmienie tematu „Popularność w klasie…”)

Wstęp
Rozdział I. Wiek wczesnoszkolny – obszary zmian rozwojowych
1.1. Zmiany fizyczne i poznawcze
1.2. Sfera emocjonalna i początki refleksji
1.3. Uczenie się ról
1.4. Rozwój moralny
Rozdział II. Różne problemowe zachowania uczniów
2.1. Zachowania bierne
2.2. Zachowania nerwowe
2.3. Zachowania agresywne
2.4. Zachowania negatywistyczne
Rozdział III. Syndrom „gwiazdy” w klasie I – III
3.1. Problem realistycznej samooceny
3.2. Potrzeba kompetencji a poczucie kompetencji
3.3. Popularność w klasie i jej mierniki
3.4. Klasowa „gwiazda” – ryzyko czy szansa dla dziecka
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks