Archiwum miesiąca: luty 2013

Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych

Plan pracy licencjackiej – trzy rozdziały, badania

WSTĘP  

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ZNACZENIE ADAPTACJI

1.1. Zakres definicyjny adaptacji

1.2. Współczesna problematyka adaptacji

1.3. Adaptacja przedszkolna i jej znaczenie

1.4. Charakterystyka procesu adaptacyjnego  

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY ADAPTACYJNE TRZYLATKÓW

2.1. Ogólna charakterystyka wieku przedszkolnego

2.2. Inteligencja emocjonalna a wychowanie i adaptacja w wieku przedszkolnym

2.3. Trudności adaptacyjne trzylatków i ich przyczyny

2.4. Lęk jako bariera w adaptacji przedszkolnej  

ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POWODZENIE ADAPTACJI PRZEDSZKOLNEJ

3.1. Przedszkole jako środowisko wychowawcze

3.2. Grupa jako naturalne miejsce współdziałania

3.3. Metody wyzwalające aktywność dziecka

3.4. Współpraca nauczycieli i rodziców  

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW