Archiwum miesiąca: styczeń 2013

Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym „X”

Temat na pracę licencjacką

Wstęp

Rozdział 1.
Logistyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
1. Pojęcie i funkcje zarządzania
1 1. Formy organizacji przedsiębiorstwa
1.2 . Planowanie strategii firmy
2. Pojęcie i cele logistyki
2.1. Zarządzanie logistyczne
2.2 Logistyka metodą racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa

Rozdział 2.
Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwie
1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych
2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych
3. Istota rachunku kosztów logistyki
4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki

Rozdział 3.
Badanie kosztów logistyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym „X”
1. Prezentacja przedsiębiorstwa
1.1 Geneza
1.2. Przedmiot działalności
2. Analiza systemu logistycznego
3. Rachunek kosztów logistyki
4. Trendy i strategie zarządzania kosztami logistyki

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

WPŁYW GLOBALIZACJI NA KRYZYS EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA GLOBALIZACJI
1.1. Pojęcie i istota globalizacji

1.2. Geneza i przyczyny procesu globalizacji

1.3. Elementy pozytywne i negatywne globalizacji

1.4. Cechy szczególne gospodarki globalnej

ROZDZIAŁ II. GLOBALNE KRYZYSY GOSPODARCZE
2.1. Podatność gospodarki na zjawiska kryzysowe

2.2. Cykle gospodarcze w gospodarce światowej

2.3. Wielki oraz aktualny globalny kryzys gospodarczy – podobieństwa i różnice

ROZDZIAŁ III. WPŁYW GLOBALIZACJI NA WSPÓŁCZESNY KRYZYS GOSPODARCZY
3.1. Przyczyny współczesnego kryzysu gospodarczego

3.2. Przebieg współczesnego kryzysu gospodarczego

3.3. Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL