Archiwum miesiąca: październik 2012

Nadzór nad rynkiem finansowym na przykładzie GPW w Warszawie

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Temat:

NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM NA PRZYKŁADZIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRAWO FINANSOWE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
1.1. Ogólna definicja i podział finansów

1.2. Podstawowe funkcje finansów

1.3. Pojęcie i istota prawa finansowego

1.4. Normy prawne systemu finansowego

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH
2.1. Pojęcie rynków finansowych

2.2. Podstawowe funkcje rynków finansowych

2.3. Klasyfikacja rynków finansowych

2.4. Uczestnicy rynków finansowych

ROZDZIAŁ III. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO UCZESTNIK RYNKU FINANSOWEGO

31. Historia GPW

3.2. Istota i funkcje GPW

3.3. Organizacja i zasady funkcjonowania GPW

3.4. Instytucje i uczestnicy GPW

ROZDZIAŁ IV. ISTOTA NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM SPRAWOWANA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO
4.1. Pojęcie nadzoru i kontroli

4.2. Ogólna charakterystyka KNF

4.3. Struktura organizacyjna

4.4. Nadzór KNF nad GPW i innymi podmiotami

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL