Archiwum miesiąca: sierpień 2012

Rola i znaczenie Polski w Europie Środkowo-Wschodniej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. SYSTEM REGIONALNY EUROPY

1.1. Istota regionu i regionalizmu

1.2. Regionalne ugrupowania gospodarcze

1.3. Kierunki integracji

1.4. Istota tworzenia i formy współpracy międzynarodowej państw

1.5. Stan i perspektywy regionalizmu

ROZDZIAŁ II. EUROPA ŚRODKOWO- WSCHODNIA- CHARAKTERYSTYKA

2.1. Pojęcie i transformacja krajów Europy Środkowo- Wschodniej

2.2. Główne rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i wschodniej

2.3. Znaczenie współpracy regionalnej

2.4. Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich

2.5. Reżimy hybrydalne w Europie Środkowo- Wschodniej

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE I ROLA POLSKI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

3.1. Znaczenie Polski w gospodarce światowej i europejskiej

3.2. Kształtowanie się polityki zagranicznej III Rzeczypospolitej

3.3. Polska między zachodem a wschodem Europy

3.4. Stosunki Polski ze wschodnimi sąsiadami w aspekcie integracji europejskiej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW