Archiwum miesiąca: lipiec 2012

Ewolucja reklamy. Doświadczenia wybranej marki – CocaCola

plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Reklama – istota i zakres znaczeniowy pojęcia
1.1. Definicja reklamy
1.2. Rodzaje reklamy
1.3. Funkcje reklamy
1.4. Rola i wpływ reklamy na świadomość konsumentów
Rozdział II. Historia reklamy
2.1. Początki reklamy
2.2. Reklama w latach 1870 – 1900
2.3. Reklama w XX wieku
2.4. Reklama współczesna
Rozdział III. Ewolucja reklamy Coca Coli
3.1. CocaCola – charakterystyka produktu
3.2. Historia produktu
3.3. Początki reklam CocaColi
3.4. Współczesne reklamy CocaColi
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks