Archiwum miesiąca: czerwiec 2012

Młody nabywca jako filar strategii marketingowej na przykładzie portalu Yahoo

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ
Marketing zorientowany na młodego konsumenta

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ROLA MARKETINGU

1.1. Marketing- zakres teoretyczny

1.2. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa

1.3. Znaczenie rynku docelowego

1.4. Cechy nowoczesnego marketingu

ROZDZIAŁ II. MARKETING JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY ZACHOWANIA KONSUMENCKIE

2.1. Społeczne podstawy zachowań konsumpcyjnych

2.2. Konsument jako strona relacji

2.3. Konsument w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

2.4. Proces podejmowania decyzji zakupowych

ROZDZIAŁ III. STRATEGIA MARKETINGOWA SKIEROWANA NA MŁODEGO NABYWCĘ NA PRZYKŁADZIE YAHOO!

3.1. Znaczenie służb informacyjnych (PR)

3.2. Marketing poza Internetem

3.3. Znajomość klienta i rynku

3.4. Grupa docelowa i przywiązanie klienta

3.5. Reputacja

3.6. Zagrożenia ze strony konkurencji

3.7. Perspektywy

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW