Archiwum miesiąca: maj 2012

Analiza skuteczności wykorzystania dźwigni finansowej w działalności Banku X

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

1.1. Proces podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

1.2. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

1.2.1. Bilans

1.2.2. Rachunek zysków i strat

1.2.3. Wskaźniki kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1.3. Metody analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa

1.4. Strategia finansowa i strategia finansowania przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II. Dźwignia ekonomiczna jako metoda oceny zadłużenia i niezależności finansowej

2.1. Dźwignia ekonomiczna – aspekt teoretyczny pojęcia

2.1.1. Dźwignia operacyjna

2.1.2. Dźwignia finansowa

2.1.2. Dźwignia połączona

2.2. Zastosowanie dźwigni przy planowaniu zysku

2.3. Analiza progu rentowności a dźwignia operacyjna

2.4. Dźwignia a rentowność kapitału własnego

ROZDZIAŁ III. Wykorzystanie dźwigni finansowej w ocenie działalności finansowej działalności Banku X

3.1. Ogólny zarys działalności Banku X

3.2. Ocena kondycji finansowej Banku X

3.3. Wykorzystanie dźwigni finansowej w Banku X

3.4. Wpływ dźwigni na działalności Banku X


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków