Archiwum miesiąca: kwiecień 2012

Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

praca magisterska – druga wersja planu

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Znaczenie transportu we współczesnym przedsiębiorstwie

1.1. Transport – aspekt definicyjny pojęcia

1.2. Podstawowe gałęzie transportu

1.3. Badanie potrzeb transportowych

1.4. Rachunek kosztów w transporcie

ROZDZIAŁ II. Rola transportu w zarządzaniu przepływem materiałów w przedsiębiorstwie

2.1. Przepływ materiałów w sferze logistyki zaopatrywania

2.2. Planowanie potrzeb materiałowych i wybór dostawców

2.3. Przepływ materiałów w sferze produkcji

2.4. Przepływ materiałów w sferze dystrybucji

2.5. Wykorzystanie współczesnych technologii dla potrzeb transportowych przedsiebiorstwa

ROZDZIAŁ III. Przedsiębiorstwo DHL w procesie przepływu materiałów – ogólny zarys programu transportu wewnętrznego
3.1. Profil działalności przedsiębiorstwa DHL

3.2. Organizacja przepływu materiałów w przedsiębiorstwie

3.2. Charakterystyka programu transportu wewnętrznego

3.3. Środki transportowe wykorzystywane w procesie przepływu materiałów

ROZDZIAŁ IV. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa DHL pod względem technicznym
4.1. Parametry techniczno-użytkowe środków transportu wewnętrznego użytkowanych w przedsiębiorstwie DHL

4.2. Analiza cykli transportowych występujących w przedsiębiorstwie DHL

4.3. Pracochłonność przepływu materiałów w przedsiębiorstwie DHL

ROZDZIAŁ V. Propozycja zmian na podstawie oceny procesu przepływu materiałów w przedsiebiorstwie
5.1. Ocena przepływu materiałów w przedsiebiorstwie DHL

5.2. Rozwiązania usprawniające przepływ materiałów w przedsiebiorstwie DHL

5.3. Wnioski końcowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Analiza budżetu Gminy X ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bieżących, a w szczególności nakładów na szkolnictwo w latach 2005-2015

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Budżet gminy jako element finansów publicznych
1.1. Pojęcie, zasady oraz funkcje budżetu

1.2. Zadania, zasady i rodzaje polityki budżetowej

1.3. Zakres gospodarki budżetowej i systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego

1.4. Rola budżetu w procesie rozwoju gminy

ROZDZIAŁ II. Ogólna charakterystyka funkcjonowania Gminy X

2.1. Historia Gminy X

2.2. Zarys działalności Gminy X

2.3. Najbliższe otoczenie Gminy X

2.4. Organizacja życia społeczno-gospodarczego mieszkańców Gminy X

ROZDZIAŁ III. Konstrukcja budżetu Gminy X w latach 2005-2015
3.1. Struktura dochodów i wydatków Gminy X

3.2. Inwestycje realizowane przez Gminę X

3.3. Nakłady na oświatę w Gminie X

3.4. Wykonanie budżetu w latach 2005-2015

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków