Archiwa tagu: Uwagi do planu mgr

Kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw w praktyce banku X

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Pojecie i klasyfikacja inwestycji przedsiębiorstw
1.2. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
1.3. Etapy planowania inwestycji
1.4. Podstawowe źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ II. SYSTEM KREDYTOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Pojęcie i istota kredytu
2.2. Klasyfikacja kredytów
2.3. Kredyty dla przedsiębiorstw
2.3.1. Kredyty obrotowe
2.3.2. Kredyty w rachunku bieżącym
2.3.3. Kredyty inwestycyjne

ROZDZIAŁ III. KREDYT INWESTCYJNY W DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Cele i warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego
3.2. Negocjowanie warunków kredytu inwestycyjnego
3.2.1. Kwota kredytu
3.2.2. Waluta kredytu
3.2.3. Termin spłaty kredytu
3.2.4. Forma spłaty
3.2.5. Stopa procentowa
3.2.6. Opłaty i prowizje
3.2.7. Zabezpieczenia
3.3. Wykorzystanie i spłata kredytu

ROZDZIAŁ IV. KREDYTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PRAKTYCE BANKU PEKAO S.A.
4.1. Ogólna charakterystyka banku PEKAO S.A.
4.2. Kredyty inwestycyjne w ofercie produktowej banku PEKAO S.A
4.3. Procedury udzielenia kredytu inwestycyjnego przez bank PEKAO S.A.
4.4. Bankowa ocena stopnia ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego
4.5. Działalność kredytowa banku PEKAO S.A w latach 2007-2009
4.6. Wpływ kryzysu finansowego na kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Uwagi do planu mgr

plan z ładnym rozdziałem empirycznym, w którym znajdzie się przykład oceny klienta
i efektywności inwestycji wg procedur wybranego banku i oczywiście analiza portfela kredytów inwestycyjnych tego banku w trzech ostatnich latach, a także wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się tego portfela

Uwarunkowania społeczne przestępczości nieletnich

Plan mgr

Wstęp
Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju człowieka
1.1. Pojęcie rozwoju a podział życia człowieka na etapy
1.2. Zegar biologiczny i zegar społeczny
1.3. Niepunktualność wydarzeń życiowych a zakłócenie procesu rozwoju
1.4. Dopasowanie wymagań otoczenia do możliwości dziecka
Rozdział II. Podstawowe zadania rozwojowe okresu dorastania
2.1. Kształtowanie się tożsamości
2.2. Szanse dla rozwoju w okresie dorastania
2.3. Zagrożenia dla rozwoju w okresie dorastania
2.3.1. Wokół tożsamości negatywnej
2.3.2. Pragmatyzacja świadomości
2.3.3. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków
Rozdział III. Przestępczość nieletnich i jej społeczne uwarunkowania
3.1. Rodzaje przeszkód w działaniu a agresja
3.2. Zachowania agresywne i stosowanie przemocy jako efekt ubogich zasobów
3.3. Zachowania agresywne i stosowanie przemocy jako efekt nieprawidłowej socjalizacji
3.4. Zachowania agresywne i stosowanie przemocy jako efekt demoralizacji
Rozdział IV. Uwarunkowania społeczne przestępczości nieletnich w świetle badań własnych
4.1. Metodologia badań własnych
4.2. Wyniki badań
4.3. Wskazania do wyników badań – dylematy pedagogiczne resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Uwagi do planu mgr

Metoda badań: sondaż diagnostyczny, technika: wywiad (z wychowawcą ośrodka resocjalizacyjnego).