Archiwa tagu: prezydenta

Wybór i odwołanie wójta, burmistrza gminy, prezydenta miasta

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp
Rozdział I. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego
1.1. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
1.2. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego
1.3. Zadania samorządu terytorialnego
1.4. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdział II. Struktura organizacyjna gminy
2.1. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
2.2. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego
2.3. Zadania i zakres działania gminy
2.4. Organy gminy

Rozdział III. Tryb powoływania i odwoływania rady gminy
3.1. Wybór rady gminy i jej kadencja
3.2. Odwołanie rady gminy przed upływem jej kadencji
3.3. Uprawnienia rady gminy
3.4. Tryb podejmowania uchwał przez radę gminy

Rozdział IV. Wybory i odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta
4.1. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta
4.2. Zadania i kompetencje wójta, burmistrza i prezydenta
4.3. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta
4.4. Odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta
4.4.1. Odwołanie z powodu nieudzielania absolutorium
4.4.2. Odwołanie z innej przyczyny

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel