Archiwa tagu: plan pracy mgr

Rola świetlicy socjoterapeutycznej w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych

plan pracy mgr

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. NIEPOWODZENIA SZKOLNE- ISTOTA ZJAWISKA

1.1. Zmiany rozwojowe w wieku szkolnym

1.2. Sposoby uczenia się w wieku szkolnym

1.3. Wyznaczniki powodzenia w uczeniu się w szkole

1.4. Przyczyny niepowodzeń szkolnych

1.5. Skutki niepowodzeń szkolnych

ROZDZIAŁ II. ROLA I DZIAŁANIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

2.1. Funkcje socjoterapii

2.2. Wpływ środowiska wychowawczego na występowanie niepowodzeń szkolnych

2.3. Istota działalności świetlicy socjoterapeutycznej

2.4. Cele świetlicy socjoterapeutycznej a niwelowanie niepowodzeń szkolnych

2.5. Rola wychowawcy świetlicowego  we wspomaganiu rozwoju dziecka

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody i techniki badań

3.4. Teren i organizacja badań

3.5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ IV. ROLA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W LIKWIDOWANIU NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Analiza wyników badań własnych

4.2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW


Jeśli potrzebujecie bibliografii do tego tematu, to zapraszamy na stronę bibliografia pracy – tam ją znajdziecie – z tym, że do pracy licencjackiej, czyli trochę mniej obszerną. Wystarczy jednak dodać kilka własnych pozycji i będzie ok.

Problem etyki zawodowej

Plan pracy mgr

Wstęp
Rozdział I. Człowiek w procesie zarządzania
1.1. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia
1.2. Istota natury ludzkiej w organizacji
1.2.1. Członek organizacji w ujęciu psychodynamicznym
1.2.2. Idealizacja człowieka w psychologii humanistycznej
1.2.3. Charakter – jego pojęcie, struktura oraz wartość w ocenie członków organizacji
Rozdział II. Autorytet w procesie zarządzania
2.1. Psychologiczne znaczenie autorytetu kierownika
2.2. Wzorce zachowań wybitnych menedżerów
2.2.1. Wzorce zachowań wybitnych menedżerów w świetle badań
2.2.2. Profil menedżera doskonałego
2.2.3. Błąd menedżera przykład zachowania
Rozdział III. Autorytet a etyka w procesie zarządzania
3.1. Negatywne i pozytywne właściwości zarządzania
3.1.1. Chciwość
3.1.2. Zawiść
3.1.3. Sprawiedliwa cena
3.2. Etyka biznesu
Rozdział IV. Etyka w polskich organizacjach
4.1. Etyczne przywództwo
4.2. Zagadnienie niezamierzonych postaw nieetycznych w dziedzinie zarządzania personelem
4.3. Etyczne problemy związane z systemem okresowych ocen pracowników w firmie
4.4. Wewnętrzny kodeks przedsiębiorstw jako rozwiązanie problemów firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Zarządzanie transportem na przykładzie przedsiębiorstwa DHL

plan pracy mgr

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TRANSPORT- ZAKRES TEORETYCZNY
1.1. Istota i pojęcie transportu
1.2. Przesłanki powstania zintegrowanych łańcuchów transportowych
1.3. Transport w logistyce
1.4. Organizacja transportu w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Istota działalności przedsiębiorstwa transportowego
1.2. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
1.3. Podstawowe decyzje związane z zarządzaniem transportem
1.4. Niepewność i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa transportowego

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE FIRMY DHL W SEKTORZE USŁUG TRANSPORTOWYCH
3.1. Historia i profil działalności firmy
3.2. Strategia firmy
3.3. Narzędzia realizacji strategii firmy
3.4. Wielkość i struktura rynku
3.5. Otoczenie konkurencyjne

ROZDZIAŁ IV. PROCES ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM W FIRMIE DHL
4.1. Wybrane rozwiązania logistyczne i technologie informatyczne DHL
4.2. Projekt i optymalizacja sieci
4.3. Usługi i przewozy
4.4. Śledzenie przesyłki i zarządzanie łańcuchem dostaw
4.5. Obsługa reklamacji
4.6. Integracja systemów zarządzania transportem

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Czytaj dalej

Kompetencje Prezydenta RP i jego rola w państwie

plan pracy mgr

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów Konstytucji RP

1.1. Prezydent jako głowa państwa – ogólny zarys Instytucji Prezydenta

1.2. Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP

1.2.1. Zasady i tryb wyborów powszechnych

1.2.2. Objecie Urzędu

1.2.3. Wygaśnięcie Mandatu

1.3. Pozycja ustrojowa Prezydenta

1.4. Ograny doradcze i wykonawcze Prezydenta RP

1.4.1. Kancelaria Prezydenta

1.4.2. Rada Bezpieczeństwa Narodowego

ROZDZIAŁ II. Zakres kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Kompetencje Prezydenta RP – klasyfikacja

2.1.1. Prezydent w stosunkach wewnątrzpaństwowych

2.1.2. Prezydent, jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej

2.1.3. Prezydent RP, a Sejm i Senat RP

2.1.4. Prezydent RP, a Rada Ministrów

2.1.5. Prezydent RP wobec władzy sądowniczej, NBP oraz KRRiT

2.3. Zasady odpowiedzialności Prezydenta RP

2.4. Akty urzędowe Prezydenta RP

ROZDZIAŁ III. Rola współczesnej Instytucji Prezydenta w funkcjonowaniu Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Historia Prezydentury w Rzeczypospolitej Polskiej

3.2. Sylwetka obecnego Prezydenta RP

3.3. Nowoczesne technologie w dialogu Prezydenta RP ze społeczeństwem

3.4. Najważniejsze kompetencje i uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych czasach

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków