Archiwa tagu: Oferta edukacyjna domu kultury

Oferta edukacyjna domu kultury

Plan pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. EDUKACJA I KULTURA- ZAKRES TEORETYCZNY
1.1. Wzajemne relacje edukacji i kultury
1.2. Społeczno- kulturowe przesłanki edukacji
1.3. Kierunki przemian edukacyjnych
1.4. Współczesny wymiar edukacji kulturalnej

ROZDZIAŁ II. GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW KULTURY
2.1. Charakterystyka ogólna i geneza domu kultury
2.2. Rozwój domów kultury i ich współczesne odmiany
2.3. Modele działalności domów kultury
2.4. Perspektywy rozwoju domów kultury

ROZDZIAŁ III. OFERTA EDUKACYJNA DOMU KULTURY- ANALIZA PRZYPADKU
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Metody i techniki badań
3.1.3. Teren badań
3.2. Oferta edukacyjna Domu Kultury X w świetle wyników badań własnych
3.2.1. Ogólna charakterystyka oferty edukacyjnej Domu Kultury X
3.2.2. Analiza wyników badań
3.2.3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW