Archiwa tagu: Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

plan pracy magisterskiej

Wstęp
Rozdział I Analiza i charakterystyka programu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Charakterystyka systemu transportu wewnętrznego
2. Analiza procesu przepływu towarów w przedsiębiorstwie
3. Program transportu wew.
Rozdział II Charakterystyka parametrów techniczno-użytkowych środków transportu wewnętrznego użytkowanych w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu wewnętrznego
2.Wymagania techniczno-prawne dotyczące środków transportu wewnętrznego
4. Zasady doboru transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie dystrybucyjnych
5. Charakterystyka parametrów techniczno- użytkowych środków transportu wew. W wybranym przedsiębiorstwie.
Rozdział III Analiza cykli transportowych występujących w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Karty procesu przepływu materiałów w wybranych przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
2. Analiza cyklu transportowego występującego w przykładowym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Rozdział IV Obliczenia pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Analiza pracochłonności przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie
Rozdział V Ocena procesu przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
1. Ocena ryzyka przepływu materiałów
2. Ocena możliwości wskazania obliczania wskaźników przepływów materiałów przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Zakończenie i podsumowanie
Bibliografia

Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

praca magisterska – druga wersja planu

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Znaczenie transportu we współczesnym przedsiębiorstwie

1.1. Transport – aspekt definicyjny pojęcia

1.2. Podstawowe gałęzie transportu

1.3. Badanie potrzeb transportowych

1.4. Rachunek kosztów w transporcie

ROZDZIAŁ II. Rola transportu w zarządzaniu przepływem materiałów w przedsiębiorstwie

2.1. Przepływ materiałów w sferze logistyki zaopatrywania

2.2. Planowanie potrzeb materiałowych i wybór dostawców

2.3. Przepływ materiałów w sferze produkcji

2.4. Przepływ materiałów w sferze dystrybucji

2.5. Wykorzystanie współczesnych technologii dla potrzeb transportowych przedsiebiorstwa

ROZDZIAŁ III. Przedsiębiorstwo DHL w procesie przepływu materiałów – ogólny zarys programu transportu wewnętrznego
3.1. Profil działalności przedsiębiorstwa DHL

3.2. Organizacja przepływu materiałów w przedsiębiorstwie

3.2. Charakterystyka programu transportu wewnętrznego

3.3. Środki transportowe wykorzystywane w procesie przepływu materiałów

ROZDZIAŁ IV. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa DHL pod względem technicznym
4.1. Parametry techniczno-użytkowe środków transportu wewnętrznego użytkowanych w przedsiębiorstwie DHL

4.2. Analiza cykli transportowych występujących w przedsiębiorstwie DHL

4.3. Pracochłonność przepływu materiałów w przedsiębiorstwie DHL

ROZDZIAŁ V. Propozycja zmian na podstawie oceny procesu przepływu materiałów w przedsiebiorstwie
5.1. Ocena przepływu materiałów w przedsiebiorstwie DHL

5.2. Rozwiązania usprawniające przepływ materiałów w przedsiebiorstwie DHL

5.3. Wnioski końcowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków