Archiwum kategorii: praca zaliczeniowa

Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

Plan pracy zaliczeniowej 10- 15 stron

WSTĘP

1. POJĘCIE O RODZAJE ENERGII GEOTERMALNEJ

2. ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚWIECIE

3. ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE

4. WYKORZYSTANIE ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE- ANALIZA PRZYPADKÓW

5. UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA