Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych u beneficjentów w wybranym biurze rachunkowym

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Sprawozdawczość finansowa w ogólnym aspekcie działalności przedsiębiorstwa

1.1. Istota sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie

1.2. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych

1.3. Rodzaje sprawozdań finansowych

1.4. Elementy sprawozdania finansowego przedsiebiorstwa

1.4.1. Układ i treść bilansu

1.4.2. Istota rachunku zysków i strat

1.4.3. Rachunek przepływów pieniężnych

1.4.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ROZDZIAŁ II. Dotacje proponowane przedsiębiorcom w ramach wsparcia Unii Europejskiej

2.1. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa

2.2. Programy UE wspierające przedsiębiorstwa

2.3. Wsparcie przedsiębiorstw poprzez fundusze UE

2.4. Znaczenie dotacji unijnych w rozwoju przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ III. Racjonalność wykorzystania dotacji unijnych w sprawozdaniu finansowym firmy X
3.1. Ogólny zarys profilu działalności firmy X

3.2. Analiza sprawozdań finansowych firmy X

3.2.1. Analiza bilansu

3.2.2. Analiza rachunku zysków i strat

3.2.3. Analiza podstawowych wskaźników

3.3. Ocena wykorzystania dotacji unijnych w sprawozdaniach finansowych firmy X

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *