Kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw w praktyce banku X

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Pojecie i klasyfikacja inwestycji przedsiębiorstw
1.2. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
1.3. Etapy planowania inwestycji
1.4. Podstawowe źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ II. SYSTEM KREDYTOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Pojęcie i istota kredytu
2.2. Klasyfikacja kredytów
2.3. Kredyty dla przedsiębiorstw
2.3.1. Kredyty obrotowe
2.3.2. Kredyty w rachunku bieżącym
2.3.3. Kredyty inwestycyjne

ROZDZIAŁ III. KREDYT INWESTCYJNY W DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Cele i warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego
3.2. Negocjowanie warunków kredytu inwestycyjnego
3.2.1. Kwota kredytu
3.2.2. Waluta kredytu
3.2.3. Termin spłaty kredytu
3.2.4. Forma spłaty
3.2.5. Stopa procentowa
3.2.6. Opłaty i prowizje
3.2.7. Zabezpieczenia
3.3. Wykorzystanie i spłata kredytu

ROZDZIAŁ IV. KREDYTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PRAKTYCE BANKU PEKAO S.A.
4.1. Ogólna charakterystyka banku PEKAO S.A.
4.2. Kredyty inwestycyjne w ofercie produktowej banku PEKAO S.A
4.3. Procedury udzielenia kredytu inwestycyjnego przez bank PEKAO S.A.
4.4. Bankowa ocena stopnia ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego
4.5. Działalność kredytowa banku PEKAO S.A w latach 2007-2009
4.6. Wpływ kryzysu finansowego na kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Uwagi do planu mgr

plan z ładnym rozdziałem empirycznym, w którym znajdzie się przykład oceny klienta
i efektywności inwestycji wg procedur wybranego banku i oczywiście analiza portfela kredytów inwestycyjnych tego banku w trzech ostatnich latach, a także wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się tego portfela