Menu
 
  · Strona główna
· Ankiety
· Archiwum planów
· Downloads
· Informacje
· Kontakt
· Ostatnie plany
· Poleć nas znajomym
· Statystyki
· Szukaj planu
· Top 10
 
 
  Polecamy
 
 

prace magisterskie

prace dyplomowe

 
 
  Languages
 
 
Wybierz język interfejsu:

 
 
 
Witamy na naszej stronie


Od wielu lat zajmujemy się pomocą studentom w pisaniu prac. Bardzo często proszą nas oni o podanie przykładowego planu pracy ich pracy magisterskiej czy licencjackiej.
 

 

Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu, podsumowania oraz spisów: literatury, tabel, rysunków i wykresów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne pracy: cel i problem badawczy, hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz charakterystykę próby badawczej i terenu badań.
W rozdziale drugim omówiono zagadnienia dotyczące informacji i wiedzy we współczesnym systemie społeczno-gospodarczym; zaprezentowano pojęcia i definicje oraz omówiono rodzaje wiedzy, mierniki zarządzania wiedzą i funkcje zarządzania wiedzą.
W rozdziale wspomniano również o cechach i rodzajach informacji, o luce informacyjnej, roli i znaczeniu wiedzy oraz informacji w gospodarce. a także kluczowym znaczeniu wiedzy i informacji w tworzeniu konkurencyjności. Rozdział trzeci dotyczy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie: procesów i stylów zarządzania wiedzą, korzyści wynikających z zarządzania wiedzą oraz barier i trudności w przekazywaniu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie.
Rozdział czwarty zawiera empiryczną weryfikację wykorzystania wiedzy w działalności badanego przedsiębiorstwa - Cyfrowego Polsatu S.A.Reads: 977 praca magisterska

 
 
praca magisterska | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 5)

Wysłany przez planyprac dnia 12-05-2014 o godz. 10:53:52
 

Gwiazda w klasie I - III

Plan pracy licencjackiej z pedagogiki (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, inne brzmienie tematu „Popularność w klasie...”)Reads: 531 prace inżynierskie

 
 
prace inżynierskie | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 0)

Wysłany przez planyprac dnia 24-02-2014 o godz. 13:50:24
 

Wpływ Unii Europejskiej na gospodarkę odpadami w Polsce

 Plan pracy magisterskiejReads: 744 praca magisterska

 
 
praca magisterska | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 5)

Wysłany przez planyprac dnia 16-01-2014 o godz. 16:33:08
 

Istota i zakres polityki zagranicznej w integracji europejskiej

Plan pracy licencjackiejReads: 702 praca licencjacka

 
 
praca licencjacka | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 0)

Wysłany przez planyprac dnia 22-12-2013 o godz. 19:18:10
 

Administracyjne aspekty wprowadzania strategii rozwoju lokalnego na przykładzie

Plan na prace licencjackieReads: 595 praca licencjacka

 
 
praca licencjacka | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 0)

Wysłany przez planyprac dnia 22-12-2013 o godz. 19:10:49
 

Funkcjonowanie Ślaskiego Centrum Logistyki

plan pracy magisterskiejReads: 778 praca magisterska

 
 
praca magisterska | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 5)

Wysłany przez planyprac dnia 19-11-2013 o godz. 15:07:28
 

Emerytura jako forma zabezpieczenia społecznego

Plan pracy magisterskiejReads: 1247 praca magisterska

 
 
praca magisterska | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 0)

Wysłany przez planyprac dnia 30-04-2013 o godz. 15:45:31
 

Wpływ rozpadu systemu kolonialnego na procesy integracyjne w Europie

plan mgrReads: 679 praca magisterska

 
 
praca magisterska | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 0)

Wysłany przez planyprac dnia 30-04-2013 o godz. 15:39:45
 

Wpływ analizy marketingowej na poziom satysfakcji klienta

Plan pracy magisterskiejReads: 688 praca magisterska

 
 
praca magisterska | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 0)

Wysłany przez planyprac dnia 25-04-2013 o godz. 14:40:35
 

Analiza budżetu Gminy Borzęcin ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bieżącyc

Analiza budżetu Gminy Borzęcin ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bieżących,
 a w szczególności nakładów na szkolnictwo w latach 2002-2012Reads: 2512 praca licencjacka

 
 
praca licencjacka | (Obejrzyj cały plan pracy... | Ocena: 0)

Wysłany przez planyprac dnia 25-04-2013 o godz. 14:39:32
  Ankiety
 
 
Planu jakiej pracy szukasz?

Pracy licencjackiej
Pracy magisterskiej
Pracy podyplomowej
Pracy doktorskiej
Pracy zaliczeniowej
Pracy semestralnej
Innej pracyWyniki
Ankiety

Głosów 522
 
 
  Najlepszy plan na dzisiaj
 
  Dziś jeszcze nie było najważniejszego planu.  
 
  Starsze plany prac
 
 
23-04-2013
· Rozwiązania proekologiczne w transporcie lądowym Unii Europejskiej
· Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych na przykładzie...
· Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych u beneficjentów
11-04-2013
· Analiza skuteczności wykorzystania dźwigni finansowej w działalności Banku X
04-04-2013
· Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiebiorstwie dystrybucyjnym
· Analiza i ocena procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
03-04-2013
· Młody nabywca jako filar strategii marketingowej na przykładzie portalu Yahoo
27-03-2013
· Ewolucja reklamy. Doświadczenia wybranej marki - CocaCola
08-03-2013
· Wpływ hałasu na turystykę i rekreację
27-02-2013
· Festiwale muzyczne i ich znaczenie dla rozwoju turystycznego kraju na przykładzi

Starsze plany prac
 
 
 
plany.prac.com.pl